dogrucocuk@dogrucocuk.com

0212 232 78 13

Anasınıfı Grubu İngilizce Bülten

Abilities – Can & Can’t sentences
https://www.youtube.com/results?search_query=abilities+for+kids
yukarıdaki linke tıklayarak Yetenekler konusuyla alakalı tüm videolara ulaşabilirsiniz.
Food and Drinks Do you like ? would you like? What would you like?
https://www.youtube.com/results?search_query=food+and+drinks+for+kids
yukarıdaki linke tıklayarak Sevdiniz mi? ister misin? Ne istersin konusuyla alakalı tüm videolara ulaşabilirsiniz.
Wh questions – question words - what,when,where,which etc
Spring,summer,fall,winter
https://www.youtube.com/results?search_query=wh+questions+for+kids
https://www.youtube.com/results?search_query=questions+words+for+kids
yukarıdaki linke tıklayarak soru kelimeleri konusuyla alakalı tüm videolara ulaşabilirsiniz.
Derslerimizde görsel ve işitsel olarak video paylaşım sitelerindeki videolardan istifade etmekle beraber,çocuklarımızın öğrenmelerini pekiştirmek amacıyla,oyun,sohbet vb takviyelerle öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlıyoruz. Öncelikle İngilizce kelimeler öğretip ardından bu kelimelerle cümleler kurmalarını sağlayacağız. Siz değerli velilerimizin de takdir edeceği gibi çocuklarımızın henüz okuma yazma bilmedikleri gerçeğini göz önünde bulundurarak bu tip çalışmalarla öğrenmelerini sağlamaktayız. Umuyorum ki siz değerli velilerimizin de öğrenmekte olduğumuz İngilizce konularını benzer yöntemlerle çocuklarımızla evlerinizde küçük tekrarlar yaparak onlara katkı yapacaksınızdır. Saygılarımla. Barış Tiçır :)
Videoları Altında Yazan "İndirmek İçin Tıklayınız" Buttona Basarak da Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz

Seasons of the year - Months of the year - Days of the week

Numbers 1 to 100 Seasons of the year – spring,summer,fall,winter

Months of the year – January,february,march,april,may,june,july,august,september,october,november,december.

Days of the week –Sunday,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,Saturday.

What’s the time? – How old are you? - What’s your name?

What’s the time? It’s … o’clock - it’s half past…. – it’s quarter past … - it’s quarter to …

How old are you? I’m … years old.

What’s your name? My name is …

Wild animals, Vehicles, Clothes

Opposites and adjectives – Zıt kavramlar ve sıfatlar
Big-small(little), long-tall-short,pretty-ugly,fast-slow,far-near,clean-dirty,new-old,young-old,light-heavy,loud-quiet,fat-thin,dry-wet,strong-weak,dark-light,hot-cold,happy-sad,open-shut.

Public buildings-shops and stores
School,hospital,fire station,police station,post office,bakery,flower shop,toy store,supermarket,pool,zoo,dentist,cake shop,coffe shop,stadium,bank,book store,library,movie theatre,airport,bus stop,train station,drug store,gas station,

Prepositions of place
On the right,on the left,in,on,under,in front of,behind,next to,between,over.

Jobs & Occupations - Where are you from? - Action - words-verbs

Jobs & Occupations
Doctor,nurse,police officer,fire fighter,dentist,vet,artist,carpenter,pilot,teacher,engineer,shop assistant,gardener,baby sitter,cook,farmer,hairdresser,scientist,singer.

Where are you from? I am from ……

Action - words-verbs
Walk,run,jump,fly,swim,ski,hug,watch tv,climb,eat,drink,take a bath,sing a song,play the piano,ply the guitar,play baseball,play,golf,play football,play basketball,drive a car,ride a bike,ski,take a Picture,draw a picture,take medicine,read a book,speak English.

Daily Routines - Happy new year - Abilities,can and can’t sentences

Daily Routines
I wake up,ı wash my face,ı brush my teeht,ı comb my hair,ı eat breakfast,ı get dressed,ı go to school.

Happy new year – christmas tree,snowman,gift,present,santa clause.

Abilities,can and can’t sentences
I can fly,ı can clap,ı can swim,ı can climb,ı can run,ı can’t fly,ı can’t swim,ı can’t run etc…. Doctor,nurse,police officer,fire fighter,dentist,vet,artist,carpenter,pilot,teacher,engineer,shop assistant,gardener,baby sitter,cook,farmer,hairdresser,scientist,singer.
Yukarı ↑